Prawo umów handlowych

Law of commercial contracts

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-PRAWOUMOWHA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W.J. Katner, Prawo gospodarcze i handlowe, t. 1, WoltersKluwer, 2018, s. 832 2) M. Stec, System Prawa handlowego. tom. 5. Prawo umów handlowych, t. 5, C.H. Beck, 2017, s. 1652
Literatura uzupełniająca
Uwagi