Ekspertyza sądowa

Judical exper appraisement

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-ESADkrym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekryminalistika
Wymagania wstępneznajomośc podstaw kryminalistyki
Opis ćwiczeń- podstawy ekspertyzy daktyloskopijnej, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy pisma i dokumentów, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy traseologicznej, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy komputerowo-technicznej, zadanie praktyczne
Opis wykładów- pojęcie, znaczenie i klasyfikacja ekspertyz - struktura i stan ekspertyz w Polsce - problemy oceny opinii biegłego - podejście amerykańskie oraz koncepcja "biegłego-sędziego faktu" w jej współczesnej interpretacji - metodologia ekspertyz - błędy biegłych i ich rozpoznawanie - kontrola jakości ekspertyz w laboratoriach
Cel kształceniaNabycie wiedzy w zakresie podstaw prawnych, organizacyjnych oraz metodologicznych ekspertyz sądowych, zasad oceny merytorycznej opinii biegłego
Literatura podstawowa1) J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, t. 1, Difin, 2015, s. 1 2) Wójcikiewicz J. , Ekspertyza sądowa, t. 1, WoltersKluwer, 2007, s. 1 3) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śledczych, t. 1, WoltersKluwer, 2008, s. 1 4) Solodov D., Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, t. 1, Volumina, 2012, s. 1
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak uwag