Język obcy specjalistyczny

Foreign language specjalists

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-JOS-Krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającejęzyk angielski, prawoznawstwo.
Wymagania wstępneZnajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Opis ćwiczeńConstitutional Law. Public International Law. European Law. Civil Law. Family Law. Inheritance Law. Property Law. Contract Law. Torts. Intellectual Property. Civil Procedure. Employment Law. Criminal Law. Financial Law. Tax Law. Administrative law and Procedure. Commercial Law and Public Economic Law.
Opis wykładówDla przedmiotu nie przewidziano wykładów.
Cel kształceniaPrzyswojenie znajomości języka angielskiego prawniczego na poziomie średniozaawansowanym.
Literatura podstawowa1) H.Sierocka, Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika. , C.H.BECK, 2014 2) A. Konieczna-Purchała, Practical English for Lawyers., C.H.BECK, 2014
Literatura uzupełniająca1) E.Myrczek-Kadłubicka, Lexicon of Law Terms 3rd edition, C.H.BECK, 2013
UwagiBrak.