Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and execution Proceedings in Administration

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-PAIE-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawo administracyjne
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego.
Opis ćwiczeńZakres postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, wszędzie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Opis wykładówZakres postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, organy w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji, przebieg postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, wstrzymanie czynności egzekucyjnych.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy z zakresu podstawowych zasad postępowania administracyjnego i prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zapoznanie z aktami normatywnymi obowiązującymi w obszarze procedury administracyjnej i egzekucyjnej w administracji. Przedstawienie organów prowadzących postępowania administracyjne i administracyjne postępowanie egzekucyjne, oraz przebieg samego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski (red.); M. Szubiakowski; A. Wiktorowska,, 1) M. Wierzbowski (red.); M. Szubiakowski; A. Wiktorowska, 2012r., "Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi", wyd. C.H. Beck, 2) Celińska-Grzegorczyk Katarzyna, Hauser Roman, Sawczyn Wojciech, Skoczylas Andrzej, 2011r., "Postępowania administarcyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne", wyd. Lexis - Nexis., C.H. Beck, 2012 2) Celińska-Grzegorczyk Katarzyna, Hauser Roman, Sawczyn Wojciech, Skoczylas Andrzej, Postępowania administarcyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne",, Lexis - Nexis, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi