Podstawy organizacji i zarządzania

Fundamentals of organization and management

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-POZ-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi