Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Conduct in crisis situation

2017L

Kod przedmiotu2421N2-PWSKkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń poruszona zostanie problematyka dotycząca wczesnej interwencji kryzysowej. Przedstawienie i klasyfikacja rodzajów zagrożeń, kryzysów i katastrof. Zarządzanie kryzysowe w ujęciu prawnym.
Opis wykładówBezpieczeństwo powszechne w ogólności. Klasyfikacja rodzajów zagrożeń i ich charakterystyka. Procedury związane z zarządzaniem kryzysowym. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego – struktura i zakres działań. Zagrożenia w funkcjonowaniu społeczności lokalnych. Usuwanie skutków sytuacji kryzysowych. Sposoby zapobiegania sytuacjom kryzysowym.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz ich zapobieganiu
Literatura podstawowa1. E. Nowak (2007), Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń militarnych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej Warszawa 2. 2. E. Nowak (2005), Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej Warszawa 3. J. Stańczyk (1996), Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej Warszawa
Literatura uzupełniająca
Uwagi