Seminarium magisterskie

Masters seminar

2017Z

Kod przedmiotu2421N2-SEMMAG-UL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, t. , Wrocław, 2009, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi