seminarium

Masters seminar

2018L

Kod przedmiotu2421N2-SEMMAG-UL2
Punkty ECTS 22
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2009 2) J. Wrycza, Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Wydawnictwo Helion, 2012 3) T., Majewski, Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi