seminarium

Masters seminar

2018Z

Kod przedmiotu2421N2-SEMMAG-UL2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2009 2) J. Wrycza, Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Wydawnictwo Helion, 2012 3) T., Majewski, Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi