Praktyki zawodowe

Professional practice

2017L

Kod przedmiotu2421NJ-PZAW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającePrawo cywilne, Prawo karne, Prawo administracyjne, Prawo handlowe
Wymagania wstępneStudenci powinni mieć wiedzę z zakresu prawa z przedmiotów realizowanych na studiach prawniczych od I do III roku studiów.
Opis ćwiczeńObserwacja czynności, przebiegu procesów w organach wymiaru sprawiedliwości, instytucjach i urzędach adm., przygotowywanie projektów dokumentów, pism procesowych, orzeczeń, dyskusja, analiza przypadków (rozwiązywanie kazusów)
Opis wykładówBrak wykładów
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykonywania zawodów wymagających znajomości zasad stosowania i wykładni przepisów prawa.
Literatura podstawowa1) -, Literatura zalecana przez indywidualnego opiekuna praktyki, -, -
Literatura uzupełniająca1) P. Drembkowski, Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami, C.H. Beck, 2017 2) R. Stefański, Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami, C.H. Beck, 2017 3) K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami , Wolters Kluwer, 2016 4) R. Pabis, Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami , C.H. Beck, 2017
Uwagi