Przedmiot specjalizacyjny

2020L

Kod przedmiotu2421N2-AKZ-PSR2L-KRK
Punkty ECTS 8
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) wskazany przez prowadzącego, Literatura przedstawiona przez prowadzącego zajecia, prawnicze, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi