Prawo karne

Penal law

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-PKARNkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającewstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne.
Wymagania wstępnePrzyswojona wiedza z zakresu prawoznawstwa, logiki prawniczej oraz zasad konstytucyjnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń
Opis wykładówPrzedstawienie specyfiki prawa karnego na tle innych gałęzi prawa; Rola oraz funkcje prawa karnego; Analiza prawno-historyczna aktów prawa karnego; Definicja i elementy czynu zabronionego; Omówienie podmiotu czynu zabronionego; Omówienie przedmiotu czynu zabronionego; Omówienie strony podmiotowej czynu zabronionego; Omówienie strony przedmiotowej czynu zabronionego; Pojęcie kary; Teorie kary; Dyrektywy wyboru kary w k.k.; Rodzaje kar w k.k.; Omówienie kary grzywny w k.k.; Omówienie kary ograniczenia wolności w k.k.; Omówienie kary pozbawienia wolności w k.k.; Omówienie roli oraz znaczenia środków karnych w k.k.; Omówienie roli oraz znaczenia środków zabezpieczających w k.k.; Omówienie instytucji zaniechania ukarania sprawcy;
Cel kształceniaCelem kształcenia jest umiejscowienie prawa karnego pośród innych gałęzi prawa, zapoznanie studenta z zasadami prawa karnego materialnego, wyjaśnienie znaczenia instytucji wyłączających czyn, karną jego bezprawność oraz winę, usystematyzowanie form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, omówienie kar i środków karnych, a także przeanalizowanie dogmatycznych znamion ustawowych wybranych typów przestępstw.
Literatura podstawowa1) Lech Gradocki, Prawo karne, t. 21, C.H. Beck, 2019, s. 400
Literatura uzupełniająca1) , 1) W. Cieślak, "Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady", wyd. Wolters Kluwer 2010 r., ss. 413. 2) M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, wyd. C.H. Beck 2015 r., ss.472. 3) J. Warylewski, Prawo karne. Część Ogólna, wyd. Wolters Kluwer 2015 r., ss. 556., ,
Uwagi