Prawo konstytucyjne

Constitutional law

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-PKONSTkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki, 1. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 2. M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2015., Liber, 2016, s. 15-405
Literatura uzupełniająca
Uwagi