Postępowanie karne

Criminal Proceedings

2019Z

Kod przedmiotu2421N2-POSKARkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa, 2014 2) S.Waltoś, P.Hofmański, , Proces karny. Zarys systemu, Warszawa, 2016 3) K.Dudka, H.Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa , 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi