Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Conduct in crisis situation

2019L

Kod przedmiotu2421N2-PWSKkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. E. Nowak (2007), Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń militarnych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej Warszawa 2. 2. E. Nowak (2005), Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej Warszawa 3. J. Stańczyk (1996), Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej Warszawa
Literatura uzupełniająca
Uwagi