System ochrony prawnej w UE

System of legal protection in the European Union

2020Z

Kod przedmiotu2421N2-SOPUEkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaA. Wyrozumska (red.), 2010r., "System ochrony prawnej Unii Europejskiej", wyd. Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
Literatura uzupełniająca
Uwagi