Ekspertyza sądowa

Judical exper appraisement

2022Z

Kod przedmiotu21N2-ESADkrym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, t. 1, Difin, 2015, s. 1 2) Wójcikiewicz J. , Ekspertyza sądowa, t. 1, WoltersKluwer, 2007, s. 1 3) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śledczych, t. 1, WoltersKluwer, 2008, s. 1 4) Solodov D., Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, t. 1, Volumina, 2012, s. 1 5) J. Widacki, Kryminalistyka, C. H. Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi