Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej

Structural funds and the system of financing the European Union Project

2021L

Kod przedmiotu21N2-FSISkrym
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Perkowski M., 2008r., "Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich", wyd. Wolters, 2) Lemonnier M., Kisiel Sz., 2010r., "Prawno - ekonomiczne aspekty funkcjonowania funduszy unijnych. Wybrane zagadnienia", wyd. UWM.
Literatura uzupełniająca
Uwagi