Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno ekonomicznej

History of constitutional-administrative and socio-economic thought

2021Z

Kod przedmiotu21N2-HMUAISEkrym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sylwestrzak A, Historia doktryn politycznych i prawnych, (także nowsze wydania) , Warszawa, 2000 2) Barwicka – Tylek, J. Malczewski,, Historia myśli ustrojowej i społecznej, , Warszawa, 2009 3) Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi