Język obcy specjalistyczny

Foreign language specjalists

2021Z

Kod przedmiotu21N2-JOS-Krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H.Sierocka, Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika. , C.H.BECK, 2014 2) A. Konieczna-Purchała, Practical English for Lawyers., C.H.BECK, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi