Kryminalistyka - nowe metody i techniki

Criminality - new methods and techniques

2022Z

Kod przedmiotu21N2-KNMITkrym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc J. Moszczyński , Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych , Łośgraf, 2011 2) J. Moszczyński, Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi