Kryminologia

Criminology

2022L

Kod przedmiotu21N2-KRYM-krym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche, 2006 2) B. Hołyst, Kryminologia, LexisNexis, 2010 3) B. Hołyst, Wiktymologia, LexisNexis, 2010 4) I. Pospiszyl, Patologie społeczne, PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi