Prawo administracyjne

Administrative law

2021Z

Kod przedmiotu21N2-PADkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne , wyd. Wolters Kluwer , 2014 2) Ura E., Prawo administracyjne, wyd. Prawnicze LexisNexis , 2010 3) Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, wyd. TNOiK "Dom Organizatora” , 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi