Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and execution Proceedings in Administration

2021Z

Kod przedmiotu21N2-PAIE-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski (red.); M. Szubiakowski; A. Wiktorowska,, 1) M. Wierzbowski (red.); M. Szubiakowski; A. Wiktorowska, 2012r., "Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi", wyd. C.H. Beck, 2) Celińska-Grzegorczyk Katarzyna, Hauser Roman, Sawczyn Wojciech, Skoczylas Andrzej, 2011r., "Postępowania administarcyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne", wyd. Lexis - Nexis., C.H. Beck, 2012 2) Celińska-Grzegorczyk Katarzyna, Hauser Roman, Sawczyn Wojciech, Skoczylas Andrzej, Postępowania administarcyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne",, Lexis - Nexis, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi