Prawo cywilne

Civil Law

2021Z

Kod przedmiotu21N2-PC-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel , Prawo cywilne - zarys wykładu, t. 1, Wolters Kluwer , 2016 , s. 448 2) A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, , "Prawo cywilne. Zarys części ogólnej" , , t. 1, Lexis Nexis , 2016, s. 688
Literatura uzupełniająca
Uwagi