Prawo karne

Penal law

2021Z

Kod przedmiotu21N2-PKARNkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lech Gradocki, Prawo karne, t. 21, C.H. Beck, 2019, s. 400
Literatura uzupełniająca
Uwagi