Prawo konstytucyjne

Constitutional law

2021Z

Kod przedmiotu21N2-PKONSTkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki, 1. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 2. M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2015., Warszawa, 2017 2) M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi