Postępowanie karne

Criminal Proceedings

2021Z

Kod przedmiotu21N2-POSKARkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S.Waltoś, P.Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi