Podstawy Prawa Finansowego

Fundamentals of Financial Law

2021Z

Kod przedmiotu21N2-PPFIN-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anna Jurkowska-Zeidler, Andrzej Drwiłło, System prawnofinansowy Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, 2017, s. 484 2) Artur Nowak-Far,,, Finanse publiczne i prawo finansowe, C.H.Beck, 2017, s. 550
Literatura uzupełniająca
Uwagi