Publiczne prawo konkurencji

Public competition law

2021L

Kod przedmiotu21N2-PPKkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi