Podstawy prawa pracy

The basis of labor law

2021Z

Kod przedmiotu21N2-PPP-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Liszcz, Prawo pracy, t. 1, Wolters Kluwer, 2016, s. 1-676 2) L. Florek, Prawo pracy, t. 1, C.H. Beck, 2017, s. 1-369
Literatura uzupełniająca
Uwagi