Prawo dowodowe

Evidence Law

2022Z

Kod przedmiotu21N2-PRD-krym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kmiecik Romuald 2008, Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2008 2) K. J. Pawelec, Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, LexisNexis, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi