Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Conduct in crisis situation

2021L

Kod przedmiotu21N2-PWSKkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej., Dyfin, 2010 2) Zdrojewski B. , Teoria zarządzania krysysowego. Zarys. , WSP Szczytno, 2014 3) Grocki R, Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. , Dyfin, 2012 4) Rogozińska-Mitrut J., Podstawy zarządzania kryzysowego., Oficyna Wydawnicza Aspra,, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi