System ochrony prawnej w UE

System of legal protection in the European Union

2022Z

Kod przedmiotu21N2-SOPUEkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaA. Wyrozumska (red.), 2010r., "System ochrony prawnej Unii Europejskiej", wyd. Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
Literatura uzupełniająca
Uwagi