Zasady ustroju politycznego państwa

The principles of state political system

2021Z

Kod przedmiotu21N2-ZUPPkrym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Dudek, D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009. , Wolters Kluwer, 2009 2) J. Kuciński, W. Wołpiuk, J. Kuciński, W. Wołpiuk zarys wykładu, Warszawa 2012. , Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi