Ekspertyza sądowa

Judical exper appraisement

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-EKSADkrym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekryminalistyka
Wymagania wstępneznajomość podstawowych zagadnień z zakresu kryminalistyki, procesu karnego, prawa karnego materialnego
Opis ćwiczeń- podstawy ekspertyzy daktyloskopijnej, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy pisma, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy dokumentów, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyz traseologicznej i mechanoskopijnej, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy broni palnej i amunicji - podstawy ekspertyzy osmologicznej - podstawy ekspertyzy wariograficznej - podstawy ekspertyzy komputerowo-technicznej, zadanie praktyczne
Opis wykładów- pojęcie, znaczenie i klasyfikacji ekspertyz - struktura i stan ekspertyz w Polsce - podstawowe założenia projektu ustawy o biegłych sądowych - problem oceny wyników ekspertyzy; koncepcja "biegłego-sędziego faktu", jej krytyka; podejście prawników amerykańskich do kwestii oceny opinii biegłego, jego zalety i wady - metodologia ekspertyz - polityka kontroli jakości w laboratoriach eksperckich - ekspertyza w procesie karnym - ekspertyza w procesie cywilnym - ekspertyza w procesie administracyjnym - błędy biegłych i rozpoznawanie
Cel kształceniazapoznanie studentów ze statusem prawnym i rolą biegłych w Polsce, metodologią nauk sądowych, przygotowywanie studentów do oceny wyników ekspertyz sądowych
Literatura podstawowaD. Sołodow, Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, Volumina, Olsztyn-Szczecin, 2012; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, Difin, Warszawa, 2015 J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolkters Kluwer, Warszawa, 2007 M. Goc, J. Moszczyński (red.), Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Difin, Warszawa, 2007 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śladczych, WAiP, Warszawa, 2008. J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Dom Organizatora, Toruń 2009.
Literatura uzupełniająca
Uwagi