Ekspertyza sądowa

Judical exper appraisement

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-EKSADkrym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekryminalistika
Wymagania wstępneznajomośc podstawowych zagadnień z dziedziny kryminalistyki
Opis ćwiczeń- podstawy ekspertyzy daktyloskopijnej, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy pisma i dokumentów, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy traseologicznej, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy komputerowo-technicznej
Opis wykładów- pojęcie, znaczenie i klasyfikacja ekspertyz - struktura i stan ekspertyz w Polsce - problemy oceny opinii biegłego - podejście amerykańskie oraz koncepcja "biegłego-sędziego faktu" w jej współczesnej interpretacji - metodologia ekspertyz - błędy biegłych i ich rozpoznawanie - kontrola jakości ekspertyz w laboratoriach
Cel kształceniaNabycie przez studentów wiedzy w zakresie podstaw prawnych, organizacyjnych i metodologicznych ekspertyz sądowych, umiejętności oceny wyników ekspertyz sądowych
Literatura podstawowa1) Sołodow D., Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, Volumina, 2012 2) J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, Difin, 2015 3) J. Wójcikiewicz , Ekspertyza sądowa, WoltersKluwer, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi