Ekspertyza sądowa

Judical exper appraisement

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-EKSADkrym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekryminalistika
Wymagania wstępneznajomośc podstaw kryminalistyki
Opis ćwiczeń- podstawy ekspertyzy daktyloskopijnej, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy pisma i dokumentów, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy traseologicznej, zadanie praktyczne - podstawy ekspertyzy komputerowo-technicznej
Opis wykładów- pojęcie, znaczenie i klasyfikacja ekspertyz - struktura i stan ekspertyz w Polsce - problemy oceny opinii biegłego - podejście amerykańskie oraz koncepcja "biegłego-sędziego faktu" w jej współczesnej interpretacji - metodologia ekspertyz - błędy biegłych i ich rozpoznawanie - kontrola jakości ekspertyz w laboratoriach
Cel kształceniaNabycie przez studentów wiedzy w zakresie podstaw prawnych, organizacyjnych i metodologicznych ekspertyz sądowych, zasad oceny opinii biegłego
Literatura podstawowa1) J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, Difin, 2015 2) Wójcikiewicz J. , Ekspertyza sądowa, WoltersKluwer, 2007 3) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śledczych, WoltersKluwer, 2008 4) Solodov D., Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, Volumina, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi