Kryminalistyka ogólna II

General criminalistics II

2017L

Kod przedmiotu2421S2-KROII-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceKryminalistyka ogólna I
Wymagania wstępneZnajomość poszczególnych działów techniki kryminalistycznej
Opis ćwiczeńOględziny miejsca zdarzenia; weryfikacja technicznych zabezpieczeń dokumentów.
Opis wykładówZapoznanie studentów z poszczególnymi metodami badań kryminalistycznych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania badań kryminalistycznych w procesie wykrywania i identyfikacji sprawców przestępstw.
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011 2) J. Moszczyński, Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2011 3) E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer, 2009
Literatura uzupełniająca1) B. Hołyst, Kryminalistyka, LexisNexis, 2010 2) B. Lach, Profilowanie kryminalistyczne, Wolters Kluwer, 2014 3) J. Widacki, Badania poligraficzne w Polsce, Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
UwagiBrak