Kryminalistyka ogólna II

General criminalistics II

2017L

Kod przedmiotu2421S2-KROII-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceKryminalistyka ogólna I
Wymagania wstępneZnajomość poszczególnych działów techniki kryminalistycznej
Opis ćwiczeńOględziny miejsca zdarzenia; weryfikacja technicznych zabezpieczeń dokumentów.
Opis wykładówZapoznanie studentów z poszczególnymi metodami badań kryminalistycznych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania badań kryminalistycznych w procesie wykrywania i identyfikacji sprawców przestępstw.
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, t. , Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011, s. 2) J. Moszczyński, Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych, t. , Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2011, s. 3) E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, t. , Wolters Kluwer, 2009, s.
Literatura uzupełniająca1) B. Hołyst, Kryminalistyka, t. , LexisNexis, 2010, s. 2) B. Lach, Profilowanie kryminalistyczne, t. , Wolters Kluwer, 2014, s. 3) J. Widacki, Badania poligraficzne w Polsce, t. , Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s.
UwagiBrak