Kryminalistyka ogólna I

General criminalistics I

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-KRPI-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo karne
Wymagania wstępneogólna wiedza o przestępstwie
Opis ćwiczeńUjawnianie i zabezpieczanie śladów linii papilarnych, daktyloskopowanie, rozpoznawanie rodzajów wzorów linii papilarnych i minucji, podstawy identyfikacji daktyloskopijnej. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów traseologicznych.
Opis wykładówZapoznanie z poszczególnymi działami techniki kryminalistyki kryminalistycznej.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z poszczególnymi działami techniki kryminalistycznej.
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc. J. Moszczyński, Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, t. , Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011, s. 2) J. Moszczyński, Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki, t. , Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, 1997, s. 3) J. Kasprzak, Odontoskopia kryminalistyczna , t. , Volumina.pl, 2011, s.
Literatura uzupełniająca1) M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, t. , Wolters Kluwer, 2017, s. 2) J. Kasprzak, B. Łęczyńska, Cheiloskopia. Identyfikacja człowieka na podstawie śladu czerwieni wargowej , t. , Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, 2001, s.
UwagiBrak