Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2017L

Kod przedmiotu2421S2-KRYM1psL-krym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi