Seminarium

Seminar

2017L

Kod przedmiotu2421S2-KRYMUS1Ls-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaJ. Boć , Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
Literatura uzupełniająca
Uwagi