Seminarium

Seminar

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-KRYMUS2Zs-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceproseminarium, kryminalistyka
Wymagania wstępneznajomośc podstaw kryminalistyki
Opis ćwiczeń- podstawy metodologii badań naukowych - określanie celu, zakresu, struktury pracy magisterskiej - praca z literaturą, badania statystyczne, empiryczne
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaprzygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej z zakresu kryminalistyki
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, t. 1, wrocław, 2009, s. 1
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak