Seminarium

Seminar

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-KRYMUS2Zs-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boc, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi