Prawo administracyjne

Administrative law

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PAD-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J. , 2014r., "Prawo administracyjne", wyd. Wolters Kluwer 2) Ura E., 2010r., "Prawo administracyjne", wyd. Prawnicze LexisNexis 3) Ochendowski E. , 2013r., "Prawo administracyjne. Część ogólna", wyd. TNOiK "Dom Organizatora” 4) Bal-Domańska B., A. Salus A., 2010r., "Wstęp do e-administracji :e-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu", wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Literatura uzupełniająca
Uwagi