Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and execution Proceedings in Administration

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PAIE-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaK. Celińska Grzegorczyk, R. Hauser, W. Piątek, W Sawczyn, A. Skoczylas: Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2013. B. Adamiak, J.Borkowski: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca
Uwagi