Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and execution Proceedings in Administration

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PAIE-krym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo administracyjne
Wymagania wstępneZnajomość podstaw prawa administracyjnego
Opis ćwiczeń1. Zakres obowiązywania ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2. Zasady ogólne procedury administracyjnej i egzekucyjnej w administracji 3. Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji, strony, organ, wierzyciel i zobowiązany 4. Postępowanie wyjaśniające w procedurze administracyjnej 5. Rozstrzygnięcie w postępowaniu administracyjnym 6. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
Opis wykładów1. Zakres obowiązywania ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2. Zasady ogólne procedury administracyjnej i egzekucyjnej w administracji 3. Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji, strony, organ, wierzyciel i zobowiązany 4. Postępowanie wyjaśniające w procedurze administracyjnej 5. Rozstrzygnięcie w postępowaniu administracyjnym 6. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z podstawami procedury administracyjnej i egzekucyjnej w administracji
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski,, Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, C.H. Beck, 2017 2) B. Adamiak, J.Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer,, 2017
Literatura uzupełniająca1) P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. VII, Wolters Kluwer, 2017
Uwagi