Prawo Cywilne

Civil Law

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PC-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępneBRAK
Opis ćwiczeńBRAK
Opis wykładówPojęcie prawa cywilnego, istota stosunku cywilnoprawnego (podmioty, przedmiot, treść), czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, terminy zawite, własność, posiadanie i dzierżenie, zobowiązanie, szkoda, źródła zobowiązań, wykonanie i wygaśnięcie zobowiązań, ogólna charakterystyka wybranych umów (sprzedaż, darowizna, najem, dzierżawa, użyczenie, leasing, pożyczka, kredyt bankowy, rachunek bankowy, o dzieło, zlecenie, ubezpieczenie). papiery wartościowe.
Cel kształceniaPrzedstawienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego
Literatura podstawowaP. Kubiński, A. Wołoszko, Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, Szczytno 2012
Literatura uzupełniająca1) P. Kubiński, A. Wołoszko, Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, wyd.Szczytno 2012r,
UwagiBRAK