Prawo Cywilne

Civil Law

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PC-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępneBRAK
Opis ćwiczeńBRAK
Opis wykładówPojęcie prawa cywilnego, istota stosunku cywilnoprawnego (podmioty, przedmiot, treść), czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, terminy zawite, własność, posiadanie i dzierżenie, zobowiązanie, szkoda, źródła zobowiązań, wykonanie i wygaśnięcie zobowiązań, ogólna charakterystyka wybranych umów (sprzedaż, darowizna, najem, dzierżawa, użyczenie, leasing, pożyczka, kredyt bankowy, rachunek bankowy, o dzieło, zlecenie, ubezpieczenie). papiery wartościowe.
Cel kształceniaPrzedstawienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego
Literatura podstawowa1) A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel , Prawo cywilne - zarys wykładu , Wolters Kluwer, 2016, s. 448 2) A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, "Prawo cywilne. Zarys części ogólnej" , LexisNexis, 2016, s. 688
Literatura uzupełniająca1) E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck , 2016, s. 2500
UwagiBRAK