Psychologia sądowa

Forensic Psychology

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-PSS-krym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość podstawowych zagadnień w przedmiocie anatomii, fizjologii człowieka oraz jego zachowań
Opis ćwiczeńZakres psychologii sądowej Rodzaje badań psychologicznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości Zespół biegłych Opinia biegłego psychologa- elementy, odpowiedzi na pytania, wnioski Ocena wiarygodności zeznań Skłonność do konfabulacji; kłamstwo, konfabulacja, luka pamięciowa, amnezja
Opis wykładówZdolność do udziału w czynnościach procesowych Przyczyny niezdolności psychicznej do udziału w czynnościach procesowych Opiniowanie psychologiczne w sprawach seksualnego wykorzystywania dzieci Opiniowanie psychologiczne w sprawach nieletnich Opiniowanie psychologiczne w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu Opiniowanie psychologiczne w przypadkach symulacji Opiniowanie psychologiczne w przypadkach sprawców z tzw podwójną diagnozą Opiniowanie psychologiczne w przypadkach działania w stanie silnego wzburzenia Opiniowanie psychologiczne w przypadkach związanych z orzeczeniem leczniczych środków zabezpieczających
Cel kształceniaPoznanie zadań psychologii sądowej, jej zakresu oraz wykorzystania w naukach prawnych,prezentacja przesłanek badań sądowo - psychologicznych oraz wartości tychże badań
Literatura podstawowa1) A. Memonm A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia, t. 1, GWP, 2003, s. 48- 73 2) B. Pstwa - Wojciechowska, Psychopaci, t. 1, Harmonia Uniwersalis, 2013, s. 93- 140
Literatura uzupełniająca1) K. Eichstaedt, P. Gałecki, A. Depko, Metodyka pracy biegłego psychiatry , psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, t. 1, Lexis Nexis, 2012, s. 273- 320
Uwagi