Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Conduct in crisis situation

2017L

Kod przedmiotu2421S2-PWSKkrym
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaW. Biernacki, A. Bokwa, J. Działek, T. Padło, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków 2009; A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Wrocław 2009 W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010 W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Warszawa 2009 A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, Warszawa 2008 J.J. Skoczylas, Prawo ratownicze, Warszawa 2011 A. Szymaniak (red.), Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, Poznań 2007 A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi