Wybrane problemy taktyki kryminalistycznej

Selected issues of forensic tactics

2018L

Kod przedmiotu2421S2-WPTK-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi