Wybrane problemy taktyki kryminalistycznej

Selected issues of forensic tactics

2018L

Kod przedmiotu2421S2-WPTK-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepodstawy prawa, kryminalistyka ogólna, ekspertyza sądowa
Wymagania wstępneznajomość podstaw prawa karnego materialnego oraz procesowego.
Opis ćwiczeńinscenizacja poszczególnych czynności dowodowych i kryminalistycznych - oględzin, przesłuchania, okazania, eksperymentu procesowego
Opis wykładów- pojęcie i struktura taktyki kryminalistycznej; - taktyka przeprowadzenia poszczególnych czynności dowodowych: oględzin, przesłuchania, konfrontacji, okazania, przeszukania, eksperymentu procesowego.
Cel kształceniaStudenci uzyskują wiedzę w zakresie organizacji i taktyki przeprowadzenia poszczególnych czynności dowodowych - oględzin, przesłuchania, konfrontacji, okazania, przeszukania, eksperymentu procesowego
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011 2) E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer, 2017 3) B. Hołyst, Kryminalistyka, LexisNexis, 2013 4) J. Widacki, Kryminalistyka, C. H. Beck, 2018
Literatura uzupełniająca1) B. Lach, Profilowanie kryminalistyczne, Wolters Kluwer, 2014 2) J. Widacki, Badania poligraficzne w Polsce, Oficyna Wydawnicza AFM, 2014 3) P. Girdwoyń, Wersje Kryminalistyczne. O wykrywaniu przestępstw, Wydawnictwo Prawnicze, 2001
UwagiBrak