Wybrane problemy taktyki kryminalistycznej

Selected issues of forensic tactics

2018L

Kod przedmiotu2421S2-WPTK-krym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo karne procesowe, prawo karne materialne
Wymagania wstępnePodstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa karnego procesowego oraz materialnego.
Opis ćwiczeńPraktyczne przeprowadzenie przesłuchania oraz stworzenie wersji kryminalistycznych zdarzenia
Opis wykładówZasady i metody wykonywania czynności z zakresu taktyki kryminalistycznej: przesłuchanie, przeszukanie, eksperyment śledczy, wersje kryminalistyczne, profile kryminalistyczne i inne.
Cel kształceniaNabycie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystywania taktycznych badań kryminalistycznych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) B. Lach, wyd. Wolters Kluwer, Profilowanie kryminalistyczne, 2014r., tom 2) P. Girdwoyń, wyd. Wydawnictwo Prawnicze, Wersje Kryminalistyczne. O wykrywaniu przestępstw, 2001r., tom 3) J. Widacki, wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, Badania poligraficzne w Polsce, 2014r., tom
UwagiBrak