Zasady ustroju politycznego państwa

The principles of state political system

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-ZUPPkrym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej , Wolters Kluwer, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi