Zasady ustroju politycznego państwa

The principles of state political system

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-ZUPPkrym
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaLITERATURA PODSTAWOWA 1) D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009. 2) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu, wydawnictwo Liber, Warszawa 20015.
Literatura uzupełniająca
Uwagi