Ekspertyza sądowa

Judical exper appraisement

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-EKSADkrym
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, Difin, 2015 2) Wójcikiewicz J. , Ekspertyza sądowa, WoltersKluwer, 2007 3) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śledczych, WoltersKluwer, 2008 4) Solodov D., Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, Volumina, 2012 5) J. Widacki, Kryminalistyka, C. H. Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi