Fundusze strukturalne i system finansowania projektów w Unii Europejskiej

Structural funds and the system of financing the European Union projects

2019L

Kod przedmiotu2421S2-FSISkrym
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Lemonnier (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania funduszy unijnych – wybrane zagadnienia 3) Jankowska M., Sokół A., Wicher A., 2008r., "Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013", wyd. Warszawa., UWM Olsztyn, 2010, s. całość 2) J.Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Środki unijne, klasyfikacja , funkcjonowanie , ewidencja i rozliczanie, ODDK Gdańsk, 2007, s. całość 3) Jankowska M., Sokół A., Wicher A, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013, Warszawa, 2008, s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi